Rabo Smartpin

Uitlegvideo's

In opdracht van

Rabobank Nederland

Opdracht

Het ontwikkelen van een animatievideo t.b.v. ondersteuning installatie en gebruik van product Rabo SmartPin. Dit product zit momenteel in zijn pilotfase, waarin een groep ondernemers gebruik maakt van het product.

Website

www.rabobank.nl